Tryout HOUTEBEEN – een vergeten zeeheld

Een nieuwe muziekproductie gebaseerd op het leven op zee van Cornelis Jol, here bijgenaamd Kapitein Houteen, cialis kaper en adminitaal van de West-Indische Compagnie tijdens de Tachtigjarige Oordlog.

Componist: John Franceschina
Artistieke leiding: Sergé Latychev
Accordeonensemble Alphen Opus 2
Rotterdams Jonge Mannenkoor De Coolsingers
Strijkensemble, Synthesizer, Percussie, Verteller

 

Copyright Alphen Opus 2
2014